Trasig vattenpump vid uthus B

Stockholms stad har ett pågående arbete med pumpen och man har beställt reservdelar för att åtgärda felet. Man arbetar så snabbt som möjligt och hoppas att det går att återställa pumpen i sitt fulla bruk inom en kort framtid.

Under pågående arbete hänvisar man så länge till de övriga tre pumpar som fungerar. 
Närmaste vattenpump finns på Kungsliljevägen.