Husen på Nibbla ägs av varje kolonist och får köpas och säljas på den öppna marknaden. Det finns alltså ingen kö att anmäla sig till, och styrelsen har inget inflytande över vilka som köper husen, eller vilket pris som begärs.

Varje husägare betalar ett arrende till Stockholms stad, som är markägare. Storleken på arrendet bestäms bland annat av tomtens storlek och löptiden varierar. Arrendet betalas vid två tillfällen på året, höst och vår.

Man betalar också en årsavgift till föreningen, för närvarande (2019) på 2 000 kronor per år, som ska vara inbetald senast den 30 april. Årsavgiften täcker föreningens kostnader för bland annat sophämtning, el, enklare vägunderhåll, snöröjning med mera och ska betalas på våren. På hemsidan finns ett kalendarium med alla viktiga datum som du som medlem får inloggning till.

Nya medlemmar betalar en inträdesavgift på 6 000 kronor till föreningen. Den har tillkommit eftersom nya medlemmar kommer till en fullt fungerande förening och får omedelbar tillgång till alla färdiga gemensamma anläggningar.

Köpekontrakt skrivs mellan köpare och säljare. Arrendekontraktet skrivs på Fastighetskontoret i Stockholms stad.

 Kontakta styrelsen när du har köpt en stuga. Kontaktuppgifter finns här. Föreningen har en blankett för ansökan och utträde i föreningen som skrivs under av både köpare och säljare. Styrelsen måste känna till vilka som är medlemmar i föreningen och behöver därför få dina kontaktuppgifter för framtida utskick.

I samband med ditt köp kommer du även att få fylla i en blankett om vilka kontaktuppgifter du vill ha på hemsidan. Alla sådana uppgifter ligger bakom ett login.

Som medlem har man vissa skyldigheter, bland annat har vi två gemensamma arbetsdagar om året. Den som har förhinder, kan få en uppgift att utföra vid senare (eller tidigare) tillfälle. Den som helt uteblir, måste betala en avgift till föreningen.

Utöver denna hemsida, finns det även en Facebookgrupp, där medlemmar kan posta egna inlägg. FB-gruppen administreras av en medlem, inte av styrelsen.