Vinterförvaring för cyklar

Föreningen ordnar vinterförvaring för cyklar i pilkastningsboden. Cyklarna tas emot lördagen den 12 oktober, mellan klockan 12 och 13, alltså samma dag som sommarvattnet stängs av.

Styrelsen hälsar också att föreningen inte tar ansvar för inlämnade cyklar, om något skulle hända i vinter.

Om du inte är här den dagen, kan du kontakta styrelsen här om att få lämna din cykel vid annat tillfälle.

Cyklarna ska vara märkta med namn och lottnummer eller adress på Nibbla.

Sop- och spolbil till Nibbla

Onsdag den 25 september kommer en sop- och spolbil till Nibbla för att rensa i dagvattenledningarna. Bakgrunden är att ett flera medlemmar har klagat över att det kommer upp vatten i deras golvbrunnar när det regnar kraftigt. Vissa av dagvattenledningarna är mycket gamla och klarar inte att leda bort vattnet vid kraftigt regn.

–     Vi kommer att göra en ordentlig rensning av ledningarna, säger Arne Selander på BVP Mark- & Fastighetsvård, som är det företag som genomför arbetet.

–     Först suger vi rent i ledningarna, därefter spolar vi igenom dem.

Husägare på Nibbla behöver inte vidta några åtgärder i samband med arbetena, enligt Arne Selander. Mängden vatten som används kommer inte i närheten av de mängder som kraftiga regn kan medföra.