Sotarna söker kontakt

Sotaren söker dig som är ny på Nibbla, och som har ett hus med eldstad.

Sotning och brandskyddskontroll på Nibbla utförs av Skorstensfejarna AB. En kallelse skickas ut av Skorstensfejarna med några års mellanrum, men om ägarbytet inte är anmält till dem går kallelsen till den gamla ägaren. Styrelsen på Nibbla har nu fått ett mail från Skorstensfejarna, där man ber nytillkomna stugägare att höra av sig. Exakt var gränsen går för om man är ”nytillkommen” framgår inte, men har du köpt hus under de senaste tre åren och inte haft kontakt med sotarna kan det vara lämpligt att du hör av dig eftersom det är ett personligt ansvar att se till att sotning blir utförd.

Oavsett om du brukar elda eller inte bör du därför ta kontakt med Skorstensfejarna, så att de kan uppdatera sitt adressregister och du får din eldstad kontrollerad och godkänd för eldning.

Ring Skorstensfejarna på 010-4952160, tyck på 5, ekonomi.