Sop- och spolbil till Nibbla

Onsdag den 25 september kommer en sop- och spolbil till Nibbla för att rensa i dagvattenledningarna. Bakgrunden är att ett flera medlemmar har klagat över att det kommer upp vatten i deras golvbrunnar när det regnar kraftigt. Vissa av dagvattenledningarna är mycket gamla och klarar inte att leda bort vattnet vid kraftigt regn.

–     Vi kommer att göra en ordentlig rensning av ledningarna, säger Arne Selander på BVP Mark- & Fastighetsvård, som är det företag som genomför arbetet.

–     Först suger vi rent i ledningarna, därefter spolar vi igenom dem.

Husägare på Nibbla behöver inte vidta några åtgärder i samband med arbetena, enligt Arne Selander. Mängden vatten som används kommer inte i närheten av de mängder som kraftiga regn kan medföra.