Så här blir du av med soporna

Sophämtningen står för en stor del av föreningens utgifter. För att sänka dessa kostnader uppmanar vi alla att sopsortera. På området finns tre uthus med soptunnor för hushållssopor, A, B och C.

Observera att soptunnorna enbart är till för hushållssopor.

Soppåsarna måste vara hopknutna för att hålla råttorna borta.

I uthusen finns även miljöboxar för glödlampor, batterier och mindre spray- och målarburkar.

Matavfall lägger du i Gröna påsen, som du lägger i soptunnan precis som vanliga sopor. De gröna påsarna utsorteras sedan optiskt på kommunens sorteringsanläggning och innehållet rötas till biogas och biogödsel. Gröna påsar finns att hämta i soprummen i uthusen.

Förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar lämnas på något av de insamlingsställen som finns i närheten. De närmaste ligger vid Ica-butiken i Nyckelby och på Träkvista torg.

Mediciner lämnas på apoteket.

På Nibbla finns en gemensam kompost för trädgårdsavfall, om du inte har en egen kompost på tomten. På den gemensamma komposten får du inte lägga grenar grövre än 1 cm i diameter, hallonskott eller taggbuskar eftersom sjukdomar kan finnas där.

Parkslide får inte läggas på komposten. Det är en högväxt, aggressiv och invasiv art, som ser ut som bambu och mycket svår att bli av med om den har fått fäste i trädgården. I stället ska den forslas till kommunens återvinningscentral och där läggas i containern för brännbart avfall.

Grövre trädgårdsavfall, elektronik, farligt avfall och andra grovsopor fraktas till Skå återvinningsstation på Färingsö. Öppettider: tisdag–torsdag 14.00–20.00, fredag 13.00–18.00, lördag 9.00–15.00, söndag 10.00–15.00. Måndagar stängt.  

För att komma in krävs ett passerkort, som för närvarande (2019) utfärdas av Roslagsvatten, tel 08-540 835 00.