PÅMINNELSE om medlemsregistret

Det är många som ännu inte har lämnat in sitt medgivande till att ha sina kontaktuppgifter på hemsidan. Observera att hela medlemsförteckningen ligger skyddad bakom ett login som bara Nibblas medlemmar har tillgång till, och som inte får lämnas ut till utomstående.

Det finns flera fördelar med att finnas med i medlemsförteckningen – inte minst eftersom dina grannar kan få tag på dig om det skulle hända något med huset när du inte är här.

Även om du redan har lämnat mobilnummer och andra kontaktuppgifter till några av grannarna är det ju inte säkert att det är just de som upptäcker att någonting har hänt och behöver få kontakt med dig.

De medlemmar som inte finns med i medlemsförteckningen får heller inte tidningen Koloniträdgården, som ges ut av Koloniträdgårdsförbundet och som innehåller mycket nyttig och trevlig läsning riktad mot just kolonister.

Styrelsen vill därför påminna dig som ännu inte lämnat in ditt medgivande att göra det här. Om du inte vill göra det digitalt finns medgivandeblanketter i brevlådan vid infarten. Blanketten lämnar du till någon av styrelseledamöterna.