Påminnelse, håll hastighetsbegränsningen

På förekommen anledning behöver vi åter igen påminna om att det är 10 km som gäller i hela området och inget annat. Tänk också på att meddela eventuella bilburna besökare detta. Det finns många barn i området och nu när det blir grönare på våra träd och buskar så är risken ännu större att en olycka kan ske. En olycka är en för mycket!

Kör varsamt och respektera hastigheten.