Ändrat datum för sista sophämtning

Sista hämtning av sopor på Nibbla blir onsdagen den 2 oktober (= vecka 40), alltså inte vecka 41, som tidigare meddelats. Ändringen beror på att vi har sophämtning jämna veckor.

Från och med vecka 34 (20–25 aug) minskar vi även antalet sopkärl till 10 i stället för 15.

Efter den sista sophämtningen kommer alla servicehus/uthus att låsas. Man får alltså inte lägga in någonting efter den 2 oktober.