Välkommen till Nibbla koloniområde, vackert beläget vid Mälarens strand – avskilt men ändå nära till service och kommunikationer.

IMG_5660.jpg

Ett smultronställe vid Mälaren

Nibbla koloniträdgårdsförening bildades 1955, och ingår i Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar. Marken ägs av Stockholms stad, men husen är byggda av kolonisterna själva. När föreningen bildades tillät staden övernattning i husen, och därför är stugorna på Nibbla större än traditionella kolonistugor, ungefär 30 kvm. Tomternas storlek varierar mellan cirka 200 och 500 kvm.

Tomterna arrenderas av medlemmarna genom individuella kontrakt med Stockholms stad. Storleken på arrendet fastställs av staden och är bland annat beroende av tomtens storlek.

Nibbla koloniområde omfattar totalt omkring 250 000 kvm. Förutom 125 stugor finns här en festplats med dansbana och gemensam festlokal, lekplats och fotbollsplan, egen badplats vid Mälaren, bastu och en båthamn med plats för cirka 60 båtar. För den som vill odla mer än vad som ryms på den egna tomten finns möjlighet att hyra en separat odlingslott på området.

Området har utvecklats en hel del sedan starten i mitten av 1950-talet. Under åren har medlemmarna byggt och skött om föreningens gemensamma anläggningar. En del av det löpande underhållet sköts också av medlemmarna själva, dels tack vare frivilliga, men också under två gemensamma arbetsdagar om året. En midsommarfest hör också till traditionen och ansvaret för denna roterar mellan fyra arbetslag.

Under sommarhalvåret arrangeras dessutom en båtfest, pubkvällar, bingo, ”spontan-picknick” vid dansbanan varje onsdag, som avslutas i augusti med en kräft- och surströmmingsskiva.

På Nibbla finns sommarvatten, som tas direkt från Mälaren och därför olämpligt att dricka. Sommarvattnet släpps på i slutet av april och stängs av i oktober. Dricksvatten kan hämtas från någon av de fyra pumpar som finns på området.

Som markägare ansvarar Stockholms stad för underhållet av vägar, dag- och sommarvattenledningar samt områdets fyra dricksvattenbrunnar. Det är också Stockholms stad som avgör om träd som står på allmän mark ska fällas.

På området finns tre uthus med gemensamma soptunnor för hushållssopor. En gemensam kompost finns för trädgårdsavfall, och det finns en släpkärra att hyra av föreningen. Skå återvinningsstation ligger på Färingsö, cirka 10 minuters bilresa från Nibbla. Det finns också flera insamlingsplatser för återvinning av glas-, plast-, metall- och pappersförpackningar inte långt från Nibbla.

Ägarna svarar själva för reparationer och underhåll av stugorna och genom åren har många anpassat och förbättrat sina hus så att de bättre svarar mot dagens behov. Många har dragit in sommarvatten i husen och installerat varmvattenberedare, dusch, godkända toalettlösningar (exempelvis Separett- eller förbränningstoaletter), med mera.

Även trädgårdarna har förändrats sedan starten vid 1950-talet. På den tiden föreslog Stockholms stad vad som skulle odlas på tomterna – till och med antalet bärbuskar och äppelträd, och var de skulle placeras. Numera bestämmer vi själva om vi vill odla blommor, grönsaker eller satsa på en solstol på gräsmattan. Ta gärna en promenad genom området och njut av såväl blomsterprakt som lekvänliga trädgårdar.

På Nibbla finns också en aktiv båtklubb och en båthamn med två båtbryggor.