Kontakta styrelsen och berätta att du tänker sälja, eller se till att den mäklare du anlitar gör det. Däremot kan styrelsen inte hjälpa till med vare sig värdering eller visningstips om du tänker sälja själv.

En ansökan om utträde/inträde ska fyllas i av både säljare och köpare. Informera gärna mäklare och spekulanter om vilka regler som gäller på Nibbla, exempelvis att man blir medlem i en stadgestyrd förening, med allt vad det innebär.

Om du inte anlitar mäklare som sätter upp en Till salu-skylt, kan det vara bra att också berätta för dina närmaste grannar om dina säljplaner. Spekulanter som går och spanar i området och okända bilar kan annars väcka oro.

Be gärna spekulanterna visa hänsyn genom att inte köra för fort i området och helst ställa bilen på någon av våra parkeringar och promenera sista biten. I området gäller 10 km/tim.